Lễ du xuân đầu năm mới đã trở thành một nét văn hoá truyền thống gắn bó với người dân Việt Nam. Và mục đích mà mọi người đi thường là để có thời gian thư giãn và tĩnh tâm. Một tour du xuân đầu năm 2020 cùng gia đình hoặc bạn bè thật sự