Bác Hồ là niềm cảm hứng của rất nhiều người trên mảnh đất hình chữ S và thậm chí là trên toàn thế giới. Người đã mang về độc lập, tự do cho quê hương dân tộc nên bất kể ai cũng đều biết ơn và kính nể Người. Vì vậy, ở khắp mọi nơi