Paragon Hill Resort Trước đây, nhiều người đã biết tới khu du lịch Thác Đa nằm ở xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội. Từ năm 2017, khu đã được sửa chữa, nâng cấp và mở rộng. Từ thời điểm này, khu có tên mới là Paragon Hill Resort. Những hình ảnh về Paragon Hill