Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam Trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam là một điểm đến đặc sắc, hấp dẫn không chỉ với trẻ em mà với cả người lớn.