Paragon Hill Resort Trong các khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và homestay ở Ba Vì, Paragon Hill Resort là một điểm tham quan lớn, có quá trình xây dựng và phát triển qua nhiều năm. Nơi đây, cảnh quan được chăm sóc, tôn tạo nên quanh năm luôn xanh tốt, rạng rỡ. Nếu

Paragon Hill Resort Ba Vì Ngày nay, một khu vui chơi đơn thuần không chỉ cung cấp một số dịch vụ đặc trưng nổi bật nữa. Mà khu du lịch cần làm sao vừa phục vụ tốt vừa có nhiều sản phẩm để khách hàng được hài lòng và ở lại được lâu và thoải