Đôi nét về Vườn quốc gia Ba Vì Với hệ động thực vật phong phú, 1000 loài cây từ 99 họ, 342 loài động vật có xương sống, vườn Quốc Gia Ba Vì đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của cả hoạt động nghiên cứu, bảo vệ rừng đồng thời là một điểm