Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam Là một đất nước có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, chúng ta có quyền tự hào về các sắc màu văn hóa, bản sắc đa dạng của mình. Nhằm tạo nên một ngôi nhà chung cho tất cả các đồng bào dân

Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam Tháng 9 đang tới, mùa của những đóa hoa cúc nở vàng, mùa tựu trường sau 3 tháng hè, ‘tiếng trống trường tạm nghỉ’. Một điểm tham quan vui chơi cho các bạn nhỏ tìm hiểu về bản sắc văn hóa đa dạng của đồng