Xu hướng đầu xuân năm mới ngày nay nhiều gia đình thường dành thời gian để du xuân, du lịch lễ hội hướng về tâm linh. Đây cũng xuất phát từ văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt, gợi nhớ về cội nguồn và tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Cùng