Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam Là một không gian Văn hóa nổi tiếng trong và ngoài nước nhằm cung cấp bức tranh tổng thể và đa sắc màu của 54 Dân tộc anh em, Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam ngày càng đón nhiều du khách