Chắc hẳn các bạn đều rất thắc mắc liệu có nên đi Ba Vì một mình không? Sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng đi du lịch mà đi một mình chắc sẽ không vui. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lại cho rằng đi du lịch một mình như vậy mới có thể vừa tịnh