Thung lũng Bản Xôi Thành phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính năm 2008, ngoài khu vực nội thành đông đúc, đã có những vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn hay những cánh rừng, suối hồ ở Ba Vì. Là một điểm tham quan du lịch có tiếng tại Ba