Paragon Hill Resort Trong các khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và homestay ở Ba Vì, Paragon Hill Resort là một điểm tham quan lớn, có quá trình xây dựng và phát triển qua nhiều năm. Nơi đây, cảnh quan được chăm sóc, tôn tạo nên quanh năm luôn xanh tốt, rạng rỡ. Nếu