Du lịch Trải Nghiệm Tại Creative World – Thế Giới Sáng Tạo Khoa Học Thời Gian: 01 Ngày “Creative World – Khu du lịch vui chơi tổ hợp sáng tạo đầu tiên tại miền Bắc. “Creative World – Khu vui chơi tổ hợp sáng tạo” đầu tiên tại miền Bắc. Với triết lý rèn luyện “ĐẠO ĐỨC,